[1]
Nguyễn Ánh Dương, Hà Ngọc Thùy Liên và Tống Thị Thanh Thảo 2023. TÁC ĐỘNG CỦA SỨC HẤP DẪN THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VNPT THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế. 22 (tháng 1 2023).