[1]
Lê Thanh An 2023. ẢNH HƯỞNG CỦA SỨC HẤP DẪN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH DỰA VÀO THIÊN NHIÊN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH THAM QUAN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế. 26 (tháng 7 2023).