(1)
Nguyễn Hồ Minh Trang. MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế 2023.