NGUYỄN HỒ MINH TRANG. MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, [S. l.], n. 22, 2023. Disponível em: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/131. Acesso em: 22 tháng 7. 2024.