HÀ NGỌC THÙY LIÊN; NGUYỄN ÁNH DƯƠNG. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, [S. l.], n. 22, 2023. Disponível em: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/133. Acesso em: 3 tháng 3. 2024.