[1]
Nguyễn Hồ Minh Trang, “MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 22, tháng 1 2023.