[1]
Hà Ngọc Thùy Liên và Nguyễn Ánh Dương, “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 22, tháng 1 2023.