[1]
Nguyễn Thị Mai và Châu Lê Xuân Thi, “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA CHỌN TÚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ”, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, số p.h 22, tháng 1 2023.