Nguyễn Hồ Minh Trang. “MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, no. 22 (Tháng Giêng 12, 2023). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/131.