Nguyễn Công Định, Võ Hoàng Hà, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Quang Tân, và Nguyễn Đức Kiên. “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CANH TÁC LÚA HỮU CƠ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, no. 29 (Tháng Ba 28, 2024). Truy cập Tháng Bảy 22, 2024. https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/287.