1.
Nguyễn Hồ Minh Trang. MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 12 Tháng Giêng 2023 [cited 22 Tháng Hai 2024];(22). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/131