1.
Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Lê Hiệp. ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ . Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 26 Tháng Sáu 2023 [cited 3 Tháng Ba 2024];(26). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/209