1.
Nguyễn Công Định, Hoàng Hà V, Trung Kiên N, Quang Tân N, Đức Kiên N. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CANH TÁC LÚA HỮU CƠ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế [Internet]. 28 Tháng Ba 2024 [cited 22 Tháng Bảy 2024];(29). Available at: https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/287