##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Xã hội hiện đại đang phải đối diện với những thách thức đáng kể liên quan đến môi trường và sức khỏe con người do việc lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi sang canh tác hữu cơ được xem là một giải pháp tiềm năng được nhiều quốc gia hướng đến. Hiểu biết sâu sắc về những động lực và rào cản trong quá trình ra quyết định của nông dân là quan trọng để nhân rộng mô hình này. Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định canh tác lúa hữu cơ của các nông hộ trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu phân tích được thu thập từ 147 hộ sản xuất lúa trên địa bàn xã Phú Lương và Phú Mỹ. Kết quả của mô hình hồi quy Logistics cho thấy ảnh hưởng tích cực của giới tính, nhận thức về giá bán và khả năng tiêu thụ của sản phẩm hữu cơ và lợi ích sức khỏe đối với quyết định canh tác hữu cơ, đồng thời nhấn mạnh ảnh hưởng trái chiều của việc quá chú trọng vào các hoạt động sinh kế phi nông nghiệp. Bên cạnh đẩy mạnh truyền thông về các khía cạnh tích cực của canh tác hữu cơ, việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu và đa dạng hệ thống kênh phân phối được khuyến nghị để phát triển bền vững sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn.


Từ khóa: Sản xuất lúa; Quyết định canh tác; Lúa hữu cơ; Huyện Phú Vang; Tỉnh Thừa Thiên Huế.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Công Định, Hoàng Hà, V., Trung Kiên, N., Quang Tân, N., & Đức Kiên, N. (2024). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CANH TÁC LÚA HỮU CƠ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (29). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/287
Chuyên mục
Các bài báo