Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế (Journal of Economics and Management Science – JEMS) là diễn đàn khoa học và giáo dục của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động số 568/GP-BTTT ngày 26 tháng 10 năm 2015, có trụ sở đặt tại số 99 Hồ Đắc Di, thành phố Huế.

Tạp chí hướng đến đối tượng độc giả là các nhà khoa học, các nhà quản lý, giảng viên và sinh viên với mục tiêu công bố, giới thiệu các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thuộc các lĩnh vực: Kinh tế nông nghiệp, Quản trị Kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng và các lĩnh vực quản lý kinh tế khác... Đồng thời, Tạp chí góp phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của trường và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp. 

Chất lượng của Tạp chí là một trong những tôn chỉ được Ban Biên tập xác định trong quá trình hình thành và hoạt động. Đây cũng là định hướng để Tạp chí trở thành một Tạp chí khoa học có chất lượng theo chuẩn mực quốc tế. Trên cơ sở đó, Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế, xác định uy tín, kinh nghiệm của Ban Biên tập và thành viên Ban Biên tập là điều kiện tiên quyết để Tạp chí đạt được các mục tiêu trên.

Tạp chí xuất bản 3 tháng 1 kỳ, khổ 18,5 x 26,5 cm, gồm 150 trang với phương thức phát hành qua bưu điện và tự phát hành. Số lượng phát hành mỗi kỳ là 500 bản, được in tại Huế và phát hành rộng rãi trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Tạp chí:

Tổng biên tập: PGS. TS. Trương Tấn Quân

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trịnh Văn Sơn

Thư ký: TS. Phạm Xuân Hùng