##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Kỷ nguyên công nghệ số đã và đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với lĩnh vực thương mại điện tử. Để tối đa hóa hiệu quả của thương mại điện tử, bài viết đề xuất mô hình điều phối thông qua trung gian điện tử giúp tạo ra một môi trường giao dịch đáng tin cậy và thuận lợi cho cả người mua và người bán dựa vào giao dịch đa thuộc tính và mức độ ưu tiên của người mua. Phần đầu trình bày một số khái niệm và đề xuất phương pháp tính toán mức độ thỏa mãn của người mua dựa vào giao dịch đa thuộc tính, đồng thời tính toán mức độ thỏa mãn của người mua theo mức độ ưu tiên. Sau đó, xây dựng hàm mục tiêu và tập ràng buộc nhằm tối đa hóa lợi ích chung cho người mua. Kết quả của nghiên cứu đã chứng minh rằng mô hình tối ưu hóa lợi ích chung của người mua dựa trên đề xuất từ người bán thông qua kết quả điều phối là hiệu quả và cần thiết trong việc phát triển thương mại điện tử.


Từ khoá: Đa thuộc tính; Điều phối điện tử; Mức độ thỏa mãn; Mức độ ưu tiên

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lê Diên Tuấn, & Phan Đặng My Phương. (2024). XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỀU PHỐI DỰA VÀO MỨC ĐỘ ƯU TIÊN CỦA NGƯỜI MUA THÔNG QUA TRUNG GIAN ĐIỆN TỬ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (29). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/290
Chuyên mục
Các bài báo