##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bài nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến Sự trì hoãn trong học tập của sinh viên; đề xuất mô hình nghiên cứu; sử dụng phương pháp phân tích định lượng với các kĩ thuật kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy đa biến… để tiến hành phân tích dữ liệu với 265 mẫu nghiên cứu là sinh viên đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự ảnh hưởng của các yếu tố gồm tính phụ thuộc, khả năng kiểm soát bản thân, áp lực thời gian và kỳ vọng của bản thân đến sự trì hoãn trong học tập. Từ đó, tác giả đề xuất một số phương pháp nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên hạn chế được tối đa thói quen trì hoãn, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hiệu suất học tập.


Từ khoá: Áp lực thời gian; Kỳ vọng; Trì hoãn.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Phạm Thị Nguyên Danh. (2022). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRÌ HOÃN TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/106
Chuyên mục
Các bài báo