30

Số tạp chí đã xuất bản

160

Số bài báo đã xuất bản

127898

Lượt truy cập

0

Lượt tải về

Số hiện tại

Về Chúng Tôi

Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế là tạp chí học thuật về khoa học quản lý kinh tế của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 568/GP-BTTTT ngày 26/10/2015 và được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) số 2354 – 1350 theo Văn bản số 34/TTKHCN-ISSN ngày 11/11/2015.

Theo Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN ngày 05/07/2024 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế được tính điểm công trình, với mức điểm 0 – 0,75 điểm.